Denis Zvizdić: U Parizu ćemo tražiti 130 miliona eura za projekte

0

BiH će, na samitu Berlinske inicijative, koji će se održati u julu ove godine u Parizu, kandidovati četiri objekta i to proširenje kapaciteta Luke Brčko, te tri dionice autoputa na Koridoru 5c, Odžak – Doboj, nastavak gradnje Zeničke zaobilaznice prema Žepču i Mostar Jug – Počitelj, izjavio je za Faktor predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

– Ova četiri projekta zadovoljavaju kriterije koji su definisani za Samit u Parizu. Proširenje kapaciteta Luke Brčko dolazi iz Brčko distrikta, dionicu Odžak – Doboj kandidovala je Vlada RS-a, a preostale dvije dionice predložila je Vlada FBiH. Ti projekti predstavljaju sveobuhvatan prijedlog BiH. Njihova investiciona vrijednost je oko 790 miliona eura (oko 1,6 milijardi KM), a mi ćemo na Samitu u Parizu tražiti 130 miliona eura (oko 260 miliona KM) grant sredstava tehničke pomoći – istakao je Zvizdić.

Priprema strategije

U okviru priprema za Samit u Parizu, BiH pred sobom ima tri veoma bitna zadatka. Prema Zvizdićevim riječima radi se o izradi strategija iz oblasti transporta, energetike i zaštite okoliša. Izrada ovih projekata omogućava nam da kandidujemo projekte na pariskom, ali i svim narednim samitima Berlinske inicijative.

Trenutno radni timovi, kako je napomenuo Zvizdić, pripremaju nacrte strategija u oblasti transporta na nivou FBiH, RS-a i Brčko distrikta, a kada oni završe svoj dio posla, ova tri dokumenta će biti objedinjeni u jedinstvenu državnu strategiju, u kojoj će biti definisane potrebe i pravci djelovanja u oblasti transportne politike. Planirano je da do Pariza bude usvojena transportna strategija, a nakon ovog skupa bit će pripremljen i detaljan akcioni plan za njeno provođenje.

– Mi se nalazimo u specifičnoj poziciji u odnosu na sve druge zemlje zapadnog Balkana. Druge zemlje imaju potpuno izražene ili nacrte strategija iz oblasti transporta, ali stepen pripremljenosti njihovih projekata nije u onoj fazi u kojoj su projekti iz BiH. S druge strane, BiH se posvetila pripremi projekata za njihovu realizaciju, ali još uvijek nismo usvojili strategiju – dodao je Zvizdić.

Interes EIB-a i EBRD-a

Posebno je naglasio da su svoj interes za finansiranje pomenuta četiri projekta do sada iskazale Evropska investicijska banka (EIB) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Međutim, projekti su prezentovani i drugim finansijskim institucijama, poput njemačke razvojne banke KfW.

Na prethodnom samitu Berlinske inicijative, koji je održan prošle godine u Beču, BiH je kandidovala 20 projekata, koji su uvršteni na osnovnu ili proširenu listu transportnih koridora za međusobno povezivanje država zapadnog Balkana, ali i njihovo priključivanje u mrežu evropskih transportnih pravaca. Za dva takva projekta, i to za mostove na Savi u Bosanskoj Gradiški i u Svilaju, odobrena su grant sredstva u ukupnom iznosu od oko 28 miliona maraka.

Možda ćemo kandidovati i energetske projekte

Paralelno sa izradom transprotne, u toku je priprema i strategije iz oblasti energetike. Prema riječima Denisa Zvizdića, cilj je da i ovaj dokument bude usvojen do Samita u Parizu.

– Ako uspijemo ostvariti ovaj cilj, u Parizu bismo mogli kandidovati i energetske projekte. Ako to postignemo, projekte ćemo kandidovati na osnovu prioriteta, koje će pripremiti entitetske vlade – dodao je Zvizdić.

Podsjetio je da je na Bečkoj konferenciji BiH kandidovala jedan projekat i to izgradnje 400 kilovoltne interkonekcije, odnosno elektro-energetskog povezivanja BiH, Srbije i Crne Gore.