Denis Lasić posjetio završne radove ceste Jablanica – Blidinje – Posušje

0

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Odlukom Vlade Federacije BiH odobrena su sredstva u iznosu od 1.850.000,00KM za projekt Rekonstrukcija ceste Posušje-Jablanica/ implementator JP Ceste FBiH.

Sredstva iz ovog Programa u iznosu od 1.718.007,00KM su investirana krajem 2015. sukladno dostavljenim izvještajima i izvedenim radovima na dionici u duljini cca 5,3km iz smjera Posušja prema Blidinju. Preostala sredstva iz ovog programa u iznosu od 131 993,00 KM iz navedenog projekta su investirana tijekom 2018.

Pored ovog programa na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija je iz sredstava GSM licence za 2012. za projekt izgradnje ceste Lipa – Blidinje/ implementator Uprava za ceste HBŽ/ odobreno 1.000.000,00KM je i ova sredstva su investirana tijekom 2014. i 2015.

Tom prilikom su izvedeni zemljani radovi iz smjera Tomislavgrada prema Blidinju u dužini cca 3 km. Asfaltiranje ove dionice je financirala HBŽ iz komercijalnog kredita.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija odlukom Vlade Federacije BiH V. broj:232/2019 od 13.3.2019. godine su regionalne ceste R – 419, Jablanica – Posušje i R – 420, Posušje – Grude-Privalj kategorizirane odnosno razvrstane u magistralnu cestu sa oznakom M-17.5., nakon čega je Odlukom Vlade Federacije BiH V. broj:910/2019 od 31.7.2019. godine odobreno realiziranje projekta Saniranje magistralne ceste M-17.5, dionica Sovićka Vrata – Potok Zec, a za implementatora ovoga projekta se određuje JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo kao upravitelj magistralnih cesta u Federaciji BiH.

Prema projektnoj dokumentaciji duljina ove dionice je 3 670,00 metara.

Izvođač radova na realiziranju ovog projekta je KTM Brina d.o.o. Posušje s kojim je zaključen ugovor u vrijednosti od 897 565,22 KM.

Sredstva u iznosu od 765 572,22 KM će se osigurati JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo iz izvornih prihoda za financiranje magistralnih cesta, a sredstva u iznosu od 131 993,00 KM su osigurana iz sredstava koja predstavljaju dio sredstava iz Programa utroška sredstava Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije utvrđenih Proračunom Federacije BiH.

Radovi se odvijaju predviđenom dinamikom i trenutačno se radi na asfaltiranju kolnika, dnevno se asfaltira 500,00 metara, te se u idućim danima očekuje završetak istih prije nastupanja zimskih uvjeta održavanja.

Stanje bivše regionalne ceste R-419, Jablanica-Posušje na dionici Sovićka Vrata-Potok Zec koja je kategorizirana odnosno razvrstana u magistralnu cestu M-17.5 bilo je relativno loše, i ista se nalazi u planinskim uvjetima na nadmorskoj visini od 1000 do 1250 m.n.v., zbog čega je građevinska sezona ograničena.

„Ova regionalna cesta je od velikog značaja za gospodarski razvoj. Drago mi je kako su tek u ovome mandatu poduzete konkretne aktivnosti za realizaciju ovoga projekta na terenu, te me posebno veseli činjenica da će u konačnici biti povezana Jablanica – Blidinje – Posušje, odnosno to će biti najkraća cesta koja će povezivati županije HNŽ-u, HBŽ-u i ZHŽ-u sa Dalmacijom.“, istaknuo je za vrijeme posjete Federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić.