Delegacija EU upozorava nadležne u BiH: Tržište određuje cijenu struje

0

Liberalizacija tržišta električnom energijom u BiH implicira da tržište, a ne regulatorna tijela, određuje krajnju cijenu električne energije, kao što je to slučaj u BiH, upozoravaju u Delegaciji EU.

Kako ističu, tržište električne energije u BiH liberalizovano je od 1. januara 2015. godine, u skladu sa odlukom Državne regulatorne komisije za električnu energiju, a to podrazumijeva da cijene određuju učesnici na tržištu, pišu Nezavisne novine.

Prema toj odluci, kako navode, otvaranjem tržišta svi potrošači, uključujući i domaćinstva, stekli su pravo na slobodan odabir snabdjevača električnom energijom, ali se u RS to još uvijek ne primjenjuje.

“Na teritoriji RS proizvodna cijena električne energije još se regulira, iako krajnji potrošači uživaju pravo na odabir snabdjevača električnom energijom. Od RS se očekuje da ukine ovu praksu usvajanjem novog zakona o električnoj energiji koji bi bio usklađen sa Trećim energetskim paketom, što je obaveza koja proističe iz Sporazuma o energetskoj zajednici”, navode oni.

Kako ističu, prodaja električne energije drugim evropskim zemljama temelji se na tržišnim principima, te da to podrazumijeva da samo tržište određuje cijene.

U Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS ističu da poštuju važeći Zakon o električnoj energiji koji nije transponovao Treći liberalizacioni paket u kojem se nalaze pomenute odredbe.

“Ministarstvo nastoji da kroz usklađivanje legislative u potpunosti implementira obaveze koje po RS i BiH proističu iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice”, naveli su u Ministarstvu.

S obzirom na to da su, kako ističu, prema važećem zakonodavstvu za tarife električne energije i nadzor nad tržištem električne energije nadležne tri regulatorne komisije u BiH, preporučili su nam da se obratimo njima za stav u pogledu primjene regulisanih cijena električne energije.

Aleksandar Jegdić, sekretar Regulatorne komisije za energetiku RS, objasnio je da RS planira da liberalizuje tržište, i da će to biti urađeno u skladu sa evropskim standardima od strane nadležnog ministarstva i Vlade RS, nakon čega će parlament usvojiti zakon kojim će to pitanje biti regulisano.

Prema podacima Eurostata, statističkog zavoda EU, cijena električne energije u BiH je među najnižima u Evropi. Od nas struju manje plaćaju na Kosovu, gdje je cijena kilovata 0,061 eura, u Srbiji je ona 0,065, dok je kod nas 0,083 eura, odnosno oko 15 feninga, a u Albaniji je 0,082 eura. Poređenja radi, u Sloveniji je cijena kilovata 0,163 eura, u Hrvatskoj 0,131 eura, dok je u Makedoniji cijena 0,084 eura po kilovatu.