Delegacija Ambasade Vijetnama u posjeti FIPA-i

0

Predstavnici Ambasade Vijetnama u Mađarskoj, koja nerezidentno pokriva i Bosnu i Hercegovinu, Pham Van Cong, trgovinski savjetnik, Le Trọng Ha, politički savjetnik, te Tran Ngọc Ha, prvi sekretar, posjetili su Agenciju za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) kako bi se upoznali s mogućnostima privrede Bosne i Hercegovine, te mogućnostima za jačanje ekonomske suradnje između dvije zemlje, uključujući investicije i trgovinsku razmjenu.

Predstavnici nadležnih institucija u BiH Slavica Korica, pomoćnik direktora FIPA-e, Ognjenka Lalović, direktor Sektora privrede u VTK BiH, Zehra Selimović, šef Odsjeka za strana ulaganja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te Alma Tabučić, stručni savjetnik u Ministarstvu su upoznali goste s osnovnim zadacima i ciljevima nadležnih institucija na polju jačanja privrede BiH.

Održana je i prezentacija o mogućnostima za ulaganja u BiH i predstavljene mogućnosti za unapređenje trgovinske razmjene između dvije zemlje.

Delegacija Ambasade Vijetnama upoznala je predstavnike BiH s osnovnim makroekonomskim pokazateljima Vijetnama i istakla stalni napredak njihove ekonomije i predstavila mogućnosti za unapređenje ekonomske suradnje dvije zemlje.

Prisutni su se suglasili da privrednici nemaju dovoljno informacija o mogućnostima suradnje, ali da postoje potencijali i da treba raditi na njenom unapređenju.