Data saglasnost za zajam za projekat “Plava voda”

0

Na prijedlog federalnog ministarstva okoliša i turizma, federalna vlada je fondu za zaštitu okoliša FBiH dala saglasnost za potpisivanje ugovora o podršci zajmu za projekat ”Izgradnja regionalnog vodovoda plava voda” s Razvojnom bankom Vijeća Evrope (CEB).

Ovaj fond je zadužen da od ukupnog zajma CEB-a od 11.000.000 eura, učestvuje u otplati sa iznosom od 25  posto ili 2.750.000 eura, plus pripadajući troškovi kamata i ostalih naknada, obračunatih na 25 posto učešća fonda u intervalu od 20 godina, uz petogodišnji grace period 

Kako je obrazloženo, vlada je 2013. godine utvrdila javni interes za izgradnju regionalnog vodovoda „Plava voda”, a 2020. se obratila Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Fondu za zaštitu okoliša urgencijom za donošenje odluke o učešću fonda u otplati zajma CEB-a.