Data saglasnost za izdavanje energetske dozvole za izgradnju TE Banovići

0

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je  saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole investitoru RMU „Banovići“ d.d. Banovići za izgradnju TE „Banovići“.

Instalisana nazivna snaga termoelektrane je 350 MW (1×350 MW), odobreae snaga priključenja 350 MW (1×350 MW) a planirana godišnja proizvodnja električne energije iznosi 2.252,3 GWh.

Iizgradnja je planirana u granicama postojećeg eksploatacionog polja rudnika RMU „Banovići“ d.d. Banovići.

Premijer Federacije BiH je zadužen da informaciju, Zaključak Vlade Federacije BiH i Prijedlog zaključka Parlamenta Federacije BiH, uputi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, te zatraži prethodnu saglasnost u postupku izdavanja ove dozvole kako bi nadležno ministarstvo moglo započeti aktivnosti propisane  Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja i izdavanju energetske dozvole.