Crans Montana Forum će organizirati investicijsku konferenciju za BiH

0

Učestvujući na godišnjem zasjedanju Crans Montana Foruma (CMF) u Briselu od 25. do 27. oktobra 2017, direktor FIPA-e Gordan Milinić susreo se između ostalog i sa predsjednikom ovog Foruma Pierreom Emmanuelom Qurinom i osnivačem Foruma ambasadora Jean-Paulom Carteronom kako bi razgovarao o mogućnostima saradnje na promociji Bosne i Hercegovine i njenih potencijala širom svijeta.

Navedeni predstavnici predložili su organiziranje investicione konferencije o BiH u Sarajevu u 2018. godini na koju bi pozvali privrednike i investitore iz cijelog svijeta, brojne dužnosnike i predstavnike vlada i međunarodnih organizacija, kao i donosioce odluka i utjecajne ljude iz sfere politike i privrede.

S obzirom na svjetski ugled navedene organizacije u političkim i privrednim krugovima i njen utjecaj u poslovnom svijetu, kao i brojne poslovne i političke kontakte kojima raspolaže, organiziranje jedne takve konferencije bi bilo od velikog značaja za dolazak investitora u BiH, promociju zemlje u međunarodnoj poslovnoj zajednici, te poboljšanje imidža.

Na poziv FIPA-e, predstavnici Crans Montana Foruma će posjetiti BiH krajem novembra kako bi se razgovaralo sa nadležnim organima BiH o organiziranju investicijske konferencije u 2018. godini.

Imajući u vidu nedostatak promocije BiH i njenih privrednih mogućnosti u inostranstvu, organiziranje investicijske konferencije u saradnji sa CMF bi imalo značajan utjecaj na poboljšanje imidža zemlje i promociju mogućnosti za ulaganje, promociju privrednika i nosilaca investicijskih projekata, saopćeno je iz FIPA-e.