Čović: BiH očekuje privatizacija oko 40 preduzeća s gubitkom

0

Hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović najavio je da BiH očekuje proces privatizacije kapitala u preduzećima koja hronično posluju s gubitkom.

On je najavio da BiH očekuje proces privatizacije kapitala u preduzećima koja hronično posluju s gubitkom, a održavaju se u životu zahvaljujući stalnim finjansijskim injekcijama iz budžeta.

„Takva preduzeća, a ima ih oko 40 u oba entiteta, moraju biti restrukturisana ili likvidirana u naredne tri godine, pri čemu bi socijalno zbrinjavanje otpuštenih radnika bilo rješavano iz kredita MMF-a“, naglasio je Čović.

Prema njegovim riječima, van procesa privatizacije ostaće samo kompanije od strateškog, nacionalnog interesa poput namjenske industrije i elektroenergetskog sektora, dok će sve ostale u vlasništvu države biti prodate privatnim investitorima.