Budžet KS za 2022. godinu pred zastupnicima 31. januara

0

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo zakazao je za ponedjeljak, 31. januara 2022. godine održavanje 48. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj će se naći i Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, kao i Zakona o njegovom izvršavanju.

U dnevni red ove sjednice uvršteni su Prijedlog zakona o stavljanju van snage Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo, kao Prijedlog zakona o komunalnim taksama.
Uz Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2022. godinu, zastupnici će na ovoj sjednici izjašnjavati i o programima rada i finansijskim planovima za 2021. godinu šest javnih zdravstvenih ustanova, i to: Doma zdravlja KS, Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, Zavoda za sportsku medicinu, Zavoda za bolesti ovisnost, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, te Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“.
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju KS i kantonalne Direkciji za puteve, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji objekta radi rušenja, u svrhu izgradnje IX transverzale – rondo u ulici Safeta Zajke i Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju slobodnih dopunskih taksi oznaka, takođe, su tačke dnevnog reda ove sjednice.
Kolegij je za 15. februar 2022 .godine /utorak/ zakazao održavanje tematske sjednice Skupštine KS na kojoj će se razmatrati Informacija Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS o stanju inkluzivnog odgoja i obrazovanja sa prijedlogom mjera za unapređenje odgojno-obrazovnog rada sa djecom s teškoćama u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i centrima.