Budžet FBiH skoro 5 milijardi KM

0

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2020. godinu.

Budžet Federacije BiH za 2020. godinu iznosi skoro 4.954.392.401 KM. Uzrok gotovo dvostrukog povećanja iznosa budžeta leži u integrisanju Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje, sa statusom budžetskog korisnika.

 Naime, Zakonom o MIO iz 2018. godine godini predviđeno je uvrštavanje ove institucije u Budžet u 2020. godini, s ciljem omogućavanja izvršavanje uplata i isplata penzija kroz Jedinstveni račun riznice, te postizanja veće transparentnosti u trošenju javnih sredstava i stabilnosti isplate penzija.

Budžet Federacije BiH za 2020. godinu, sa ukupnim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima veći je za 2,25 milijardi KM, odnosno 83 posto u odnosu na 2019. godinu.

U ukupnim prihodima dominiraju doprinosi za penijsko i invalidsko osiguranje sa oko 2 milijarde KM, odnosno prihodi od indirektnih poreza s jedinstvenog računa u bruto iznosu od 1,6 milijardi KM.

Ukupni planirani primici za 2020. godinu iznose približno 585 miliona KM, od čega na dugoročne kredite i zajmove otpada 175 miliona KM, dok kratkoročni krediti i zajmovi iznose 410 miliona KM.

Na rashodovnoj strani su najzastupljeniji tekući transferi i drugi tekući rashodi sa 3,25 milijardi KM, od čega se najveći iznos odnosi na izmirenje penzija za 2020. godinu, što je u nadležnosti Federalnog zavoda za penziono-invalidsko osiguranje.

Budžetom za 2020. godinu planirano je za provedbu Zakona o pravima demobilisanih branitelja i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada 50 miliona KM.

Poticaj za poljoprivrednike planiran u iznosu od 87 miliona KM, te je povećan za 18,3 miliona KM.