Brčko Gas dobio koncesiju za izgradnju odmorišta na autoputu Banjaluka – Doboj

0

Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić i direktor preduzeća „Brčko Gas“ d.o.o. Brčko Dušan Bajić potpisali su danas Ugovor o koncesiji za izgradnju, korišćenje i održavanje odmorišta „Brkića voda“ sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Banjaluka – Doboj.

Obostrano odmorište „Brkića voda“ nalazi se na dionici autoputa Prnjavor-Doboj i smješteno je između nadvožnjaka „Brezičani“ i nadvožnjaka „Doljani“.

Cilj projekta je da se obezbijede prateći uslužni objekti u kojima će se pružati usluge vozačima i putnicima (benzinske stanice, trgovine, restorani, sanitarne prostorije, parking i sl.). Na taj način putnicima i vozačima se omogućuje bezbjedna i udobna vožnja, zadovoljavanje potreba za gorivom, odmorom, jelom, pićem, te pruža mogućnost korišćenja dostupnih informacija, zadovoljavanja specifičnih potreba lica sa invaliditetom i djece itd.

Koncesija na 30 godina

Prateći uslužni objekti na predmetnoj lokaciji gradiće se sa obje strane autoputa. Koncesija se dodjeljuje na period od 30 godina od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

Minimalna koncesiona naknada utvrđena je na osnovu Zakona o koncesijama i Pravilnika o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva i o vrsti, visini i načinu obezbjeđenja garancija i sastoji se od jednokratne koncesione naknade za ustupljeno pravo u iznosu od 92.700 KM, te koncesione naknade za korišćenje koncesije koja iznosi 2% od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti. Koncesionar je uplatio jednokratnu naknadu u skladu sa zakonom.

Samo jedan ponuđač

Imovinsko-pravni odnosi na zemljištu predviđenom za izgradnju, korišćenje i održavanje obostranog odmorišta „Brkića voda“ su rješeni u okviru izgradnje autoputa Banjaluka – Doboj.

Podsjećamo, „Brčko gas“ d.o.o. Brčko u ranijem periodu je dostavilo samoinicijativnu ponudu za dodjelu koncesije za izgradnju odmorišta na autoputu Banja Luka – Doboj, na lokaciji Brkića voda. Ministarstvo saobraćaja i veza objavilo je javni poziv za dodjelu koncesije. Po osnovu javnog poziva ponudu je dostavio jedan ponuđač i to „Brčko gas“ d.o.o. Brčko. Nakon razmatranja dostavljene ponude o ispunjenosti uslova iz tenderske dokumentacije, ona je upućena u proceduru dodjele koncesije u skladu sa Zakonom o koncesijama, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.