Trgovina akcijama Nove banke 24 miliona KM

0

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 24.035.828 KM, kroz 23 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,67% i iznosi 612,99 poena.

Prijavljeno je 10 blok poslova sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka, u ukupnoj vrijednosti od 23.980.448 KM.

Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 35.959,45 KM, po prosječnoj cijeni od 1,05 KM po akciji.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 2.842,00 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 u vrijednosti od 2.842,00 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,51%.

Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Euroinvestment – OAIF Euroinvestment fond, trgovalo se u iznosu od 9.628,00 KM, po prosječnoj cijeni od 11,60 KM po akciji.

Udjeli/akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Jahorina Koin (0,76%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,64 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa 4. septembar a.d. Teslić akcijama, trgovalo se u iznosu od 1.285,45 KM, po prosječnoj cijeni od 0,47 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 6,58%.

Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća 4. septembar a.d. Teslić (6,58%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,47 KM, u vrijednosti 1.285,45 KM.