Banke u FBiH povećale dobit za 15 miliona KM

0

Banke u Federaciji BiH u 2018. godini ostvarile su čistu zaradu, odnosno dobit u iznosu od 255,4 miliona KM, što je za iznos od 15,4 miliona KM ili 6,4% više u odnosu na kraj prethodne godine.

Najveću dobit ostvarila je UniCredit banka Mostar od 97,2 miliona KM. Sve ostale banke poslovale su pozitivno osim Ziraatbank koja je zabilježila gubitak od 34,7 miliona maraka, piše BiznisInfo.

Inače, u FBiH je na dan 31.12.2018. godine poslovalo 15 komercijalnih banaka u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.739 osoba.

Ukupni prihodi na nivou bankarskog sektora u FBiH iznose 1,2 milijarde KM, i oni su u odnosu na 2017. godinu veći za 5,1 miliona KM, što predstavlja povećanje manje od 1% (0,4%).

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 31.12.2018. godine iznosila je 22,1 milijardu KM i za 1,9 milijardi KM ili 9,3% je veća u odnosu na 31.12.2017. godine.

Krediti, sa učešćem od 64,8% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2017. godine u iznosu od 1,1 milijardu KM ili 8,7%, tako da na dan 31.12.2018. godine iznose 14,3 milijarde KM.

U okviru sektorskog kreditiranja na dan 31.12.2018. godine prisutno je smanjenje učešća u kreditiranju privatnih preduzeća, vladinih institucija i stanovništva. Povećanje učešća u odnosu na kraj 2017. godine prisutno je kod kreditiranja bankarskih institucija, javnih preduzeća i nebankarskih finansijskih institucija.

Krediti odobreni pravnim osobama ostvarili su rast od 651,5 miliona KM ili 9,6%, tako da na dan 31.12.2018. godine iznose 7,5 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 52,2%.

Krediti dati stanovništvu u istom periodu imaju rast od 495,3 miliona KM ili 7,8%, sa učešćem u ukupnim kreditima od 47,8% i na dan 31.12.2018. godine iznose 6,8 milijardi KM.

Učešće nekvalitetnih kredita (NPL) je smanjeno sa 9,7% na 8,5%, dominantno kao rezultat kreditnog rasta I aktivnosti na naplati.

Ulaganja u vrijednosne papire sa 31.12.2018. godine iznose 1,3 milijarde KM, sa učešćem u aktivi od 5,9%.

Depoziti su dostigli iznos od 17,6 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 1,8 milijardi KM ili 11,3% i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 79,7% u ukupnoj pasivi.

Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 553,8 miliona KM ili 6,7% i iznose 8,8 milijardi KM.

Ukupni kapital na dan 31.12.2018. godine iznosi 3 milijarde KM, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM i zabilježio je rast od 6% u odnosu na 2017. godinu, navodi se u informaciji Agencije za bankarstvo FBiH.