Banka Srpske i zvanično u likvidaciji

0

Vlada Republike Srpske nije uložila prigovor na odluku Agencije za bankarstvo da pokrene postupak likvidacije u Banci Srpske, tako da rješenje Agencije o oduzimanju dozvole za rad ovoj banci, koje je doneseno 27. aprila, danas i zvanično stupa na snagu.

„Imajući u vidu činjenicu da u zakonskom roku nije uložen prigovor Upravnom odboru Agencije za bankarstvo RS, rješenje o oduzimanju dozvole postaje konačno 11. maja 2016. godine“, saopšteno je iz Agencije.

Kako piše portal Capital.ba, za likvidacionog upravnika imenovan je Petar Mićić, koji je bio privremeni upravnik banke. U Agenciji su istakli da je rješenje o oduzimanju dozvole za rad doneseno na prijedlog privremenog upravnika Petra Mićića, te na osnovu pokazatelja koji ukazuju da je kapital banke negativan i da akcionari banke nisu, i pored više puta produžavanih rokova, obezbijedili povećanje kapitala banke do propisanog zakonskog minimuma.

Agencija za bankarstvo RS donijela je Odluku o pokretanju postupka likvidacije Banke i imenovala likvidacionog upravnika, koji je dužan sačiniti plan likvidacije i postupak likvidacije sprovoditi po prioritetima u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske.

Sporna isplata 95 miliona KM depozita

Agencija za osiguranje depozita BiH je u obavezi da postupak isplate osiguranih depozita, odnosno depozita do 50.000 KM, pokrene najkasnije u roku od 30 dana od dana oduzimanja dozvole za rad.

Ukupni depoziti u Banci Srpske iznose oko 150 miliona maraka, od čega su osigurani oko 55 miliona maraka. Agencija za osiguranje depozita BiH isplatiće osigurane depozite, dok će preostalih 95 miliona KM koji nisu osigurani biti isplaćeno u skladu sa raspoloživim novcem od naplate kredita i prodaje imovine banke. Među neosiguranim depozitima najviše je novca javnog sektora.

Direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Josip Nevestić ranije je za CAPITAL rekao da će, ako banka ode u likvidaciju, osigurani depoziti biti isplaćeni u najkraćem mogućem roku.

Agencija za bankarstvo RS uvela je privremenu upravu u Banku Srpske 16. novembra prošle godine zbog toga što nije radila u skladu sa Zakonom o bankama RS i drugim zakonskim i podzakonskim propisima. Od tada su i blokirani svi depoziti u ovoj banci.