Priprema se teren za proširenje autoputeva u RS

0

Republika Srpska priprema teren za proširenje mreže autoputeva u ukupnoj dužini od 170 kilometara, izjavio je direktor “Autoputeva Republike Srpske” Dušan Topić.

Topić je za “Glas Srpske” rekao da se određene aktivnosti sprovode na svim stranama, čime će se Republika Srpska, u dogledno vrijeme, povezati sa regionom i EU, od čega može imati samo korist.

On je dodao da se većina planova za sada odvija onako kako je predviđeno planskim dokumentima.

Prema navodima “Glasa”, republičke institucije sprovode određene aktivnosti na dionicama koje treba da krenu od granice sa Srbijom, odnosno od Bijeljine preko Brčkog do Vukosavlja, te od Banjaluke do Prijedora.

Kako je ranije najavljivano, polovinom ove godine mogli bi biti potpisani ugovori o finansiranju, projektovanju i izgradnji auto-puta od Vukosavlja do Rače, što otvara mogućnost da te dionice budu izgrađene do 2025. godine, kako je i planirano.

Topić je naveo da eksproprijacija na potezu od Bijeljine do Brčkog ide dobrom dinamikom.

“Mi sprovodimo aktivnosti koje se odnose na finansiranje, ali nemamo još ništa konkretno”, dodao je on.

Prostornim planovima Republike Srpske trasa koridora Pet ce kroz Republiku Srpsku predstavljena je kao ključna putna transportna veza od velikog ekonomskog značaja, a riječ je o dionici petlja Rudanka /Kostajnica/ do petlje Johovac /Tovira/, koja se nadovezuje na postojeći auto-put Banjaluka-Doboj te o dionici Rudanka-Putnikovo brdo.

Topić je rekao da je u završnoj fazi izbor izvođača radova za dionicu od Kostajnice do Putnikovog brda, odnosno takozvana obilaznica oko Doboja, tako da uskoro počinju radovi.

On je dodao da bi za za dionicu dugu 35 kilometra od Johovca do Vukosavlja trebalo u maju da raspišu tender za izbor izvođača i nadzora, da ih do kraja godine izaberu, te da s proljeća počnu radovi na terenu.

Kompletna trasa koridora Pet ce kroz Srpsku je duga 46,6 kilometara, a Republika Srpska za sada ima izgrađenih oko 105 kilometara auto-puta na dijelu od Banjaluke do Doboja, te od Banjaluke do Gradiške.

Topić je istakao i da sve ide dobro kada su u pitanju radovi na mostovima na Savi kod Gradiške, koji se nadovezuje na auto-put Banjaluka-Gradiška, te novom mostu na Rači, na dijelu auto-puta koji će povezivati Banjaluku i Beograd.

Srna