Abu Hamza pušten na slobodu

0
Dugogodišnji zatvorenik u Imigracionom centru u Istočnom Sarajevu, Sirijac Imad el-Husin, poznatiji kao Abu Hamza, pušten je jutros u 8.00 časova uz blaže mjere zabrane, rekao je direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić. 
Ujić je istakao da je na snagu stupio novi Zakon o strancima koji određuje da mjera nadzora ne može biti duža od 18 mjeseci u Imigracionom centru, tako da je danas ovom licu određena blaža mjera nadzora.
On je naglasio da se mjera nadzora Imada el-Husina odnosi na Kanton Sarajevo, sem opštine Trnovo, i mora se javljati Policijskoj upravi Ilidža i Službi za poslove sa strancima – Terenski centar Sarajevo.
“U slučaju da ne bude poštovao odredbe blaže mjere, može ponovo biti stavljen u Imigracioni centar”, rekao je Ujić.
Kada je riječ o deportaciji Abu Hamze u Siriju, čiji je državljanin, Ujić kaže da je ovo lice i dalje interesantno sa aspekta bezbjednosti, a njegova deportacija nije moguća zbog rata u Siriji.
“Za njega se traži treća zemlja i već godina radimo na tome. On ima rješenje o protjerivanju i ako se nađe treća zemlja on će biti deportovan”, istakao je Ujić.
Abu Hamza se nalazio pod nadzorom u Imigracionom centru od 2008. godine jer predstavlja prijetnu po nacionalnu bezbjednost BiH, te mu je izrečena mjera protjerivanja sa teritorije BiH sa zabranom ulaska u trajanju od pet godina.
Zbog opasnosti da bi mu u njegovoj matičnoj zemlji bila ugrožena ljudska prava, do danas se nisu stvorili uslovi za udaljenje ovog lica iz BiH.
Abu Hamza je porijeklom je iz Sirije, a u BiH je došao još 1980-ih godina. Za vrijeme rata borio se u BiH kao pripadnik brigade “El mudžahedin”. Nakon rata dobio je državljanstvo BiH, ali je 2008. godine uhapšen.
Slobode je lišen bez optužbe i počinjenog krivičnog djela, jer ga BiH smatra prijetnjom po nacionalnu bezbjednost.