50.000 KM za sanaciju Titove pećine

0

Vlada FBiH danas je odobrila 50.000 KM kao podršku sanaciji Titove pećine u Drvaru.

Naime, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma obratio se načelnik Općine Drvar zahtjevom za hitnu pomoć u sanaciji Titove pećine u okviru Spomen kompleksa “25. maj” .

Riječ je o oštećenjima nastalim usljed velikih oborinskih voda. 

Sufinansiranje programa jedan je od načina obogaćivanja i kvalitativnog unapređivanja turističke ponude i promocije, te približavanja savremenim turističkim trendovima, a s ciljem promocije i zaštite turističkih destinacija i usluga, zadržavanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta, kao i razvoja cjelokupne privrede Federacije BiH.