Zvizdić: Zadovoljni smo stepenom implementacije mjera iz Ekonomske reformske agende

0

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je danas primio k znanju Akcioni plan za provođenje Reformske agende na nivou Vijeća ministara BiH.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je obraćajući se delegatima, kazao da su Ekonomska reformska agenda i njena kredibilna implementacija bili jedan od ključnih i najvažnijih uvjeta za podnošenje kredibilne aplikacije BiH za članstvo u EU.

– Kada govorim o Vijeću ministara BiH, mogu kazati da smo od 33 predviđene generalne mjere, za šest mjeseci realizirali 17, što je više od 50 posto predviđenih i definiranih mjera, definiranih u tekstu Ekonomske reformske agende za nivo Vijeća ministara. Ali isto tako, takvu dinamiku u nešto manjem procentu, obimu, ali vrlo kvalitetno su pratile i vlade entiteta – kazao je Zvizdić.

Ocijenio je da je stepen realizacije u vladama entiteta vrlo respektabilan „za ovaj period šest mjeseci i on se kreće, u ovisnosti od aspekta gledanja, od 25 pa do 38 posto realizirane Ekonomske reformske agende“.

– Dakle, kumulativno, institucije, organi BiH, Vijeće ministara i dvije entitetske vlade su za šest mjeseci realizirali jednu trećinu Ekonomske reformske agende i to je već dalo prve rezultate u smislu laganog ekonomskog rasta, ili povećanja svih vitalnih ekonomskih parametara na bazi kojih se procjenjuje ekonomska stabilnost i ekonomski razvoj BiH – naveo je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Dodao je da u ovom trenutku rade jedan zajednički, kumulativan tekst presjeka stanja realizacije i aktivnosti mjera iz Ekonomske reformske agende.