Zoran Udovičić, medijski ekspert: Daleko smo od trajnog rješenja za javni radiotelevizijski sistem

0

Udovičić, koji je u karijeri dugoj više od pedeset godina prošao sve novinarske, uredničke i rukovodne pozicije u medijima, za naš portal govorio je o tome zašto smo još uvijek daleko od rješenja za javni RTV sistem na kojem se počelo raditi još 1989. godine.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici nije usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu BiH koji je predviđao naplatu RTV takse putem računa za električnu energiju. Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine ranije ovog mjeseca podržala je ovaj prijedlog koji je predviđao da javni servisi potpišu ugovor sa distributerima električne energije na nivou Federacije BiH i Republike Srpske te da se sredstva uplaćuju kao i dosad na jedinstven račun odakle bi se vršila raspodjela sredstava po promijenjenim procentima (BHRT 40 %, FTV i RTRS po 30 %).

Nije sve u novcu

Ishod današnje sjednice produžio je tešku situaciju u kojoj se javni RTV sistem u BiH a naročito BHRT nalazi već odavno. Zoran Udovičić, medijski ekspert, mišljenja je da smo, bez obzira na to kako će priča sa trenutnim problemom naplate RTV takse završiti, jako daleko od trajnog rješenja za javni radiotelevizijski sistem u BiH.

– Pogrešno je mišljenje da su finansije osnovni problem javnog radiotelevizijskog sistema u BiH. Uglavnom svi misle da se sa novcem može sve riješiti: dajte nam  novac, pa ćemo lako dalje. No to nije suština. Naš javni RTV sistem nije postavljen  na dobrim osnovama. Prije svega, ljudi koji su nakon rata radili na uspostavljanju javnog RTV sistema, a pod tim mislim na OHR, OSCE i Evropsku uniju, napravili su jednu pogrešku kada su željeli u BiH primijeniti model koji je već bio uspostavljen u nekim drugim zemljama. Ja sam već tada govorio da to nije moguće. BiH je zemlja sa mnogo specifičnosti i ukoliko ih sve ne uvažite nećete uspjeti napraviti dobru stvar. Nadalje, sljedeća greška koju su napravili jeste da se nisu oslonili na lokalne snage i samim tim lokalni društveni kontekst nije u dovoljnoj mjeri uzet u obzir a u BiH je on od presudnog značaja, kaže Udovičić.

Priča o javnom RTV sistemu počela davno

Da mi znanje i stručnjake imamo, dokaz je i činjenica da je ekipa u kojoj je učestvovao i Udovičić u okviru Radio-televizije Bosne i Hercegovine, zajedno sa televizijama drugih republika tadašnje Jugoslavije, još 1989. godine radila na pripremi plana razvoja Radio-televizije Jugoslavije do 2000. godine. Plan je obuhvatao sedam velikih područja kao što su kompjuterizacija i uticaj komjuterizacije na sistem produkcije i emitovanja, žanrovi i vrste programa, međunarodna saradnja, transformacija državnih RTV u javne servise, itd. No, sa početkom rata planovi i dalje aktivnosti su prekinute sve do 1996. godine kada se ova priča opet aktuelizirala.

rtv-dom-BHRT-FTV

Neophodna politička volja

– Sada je vrlo težak trenutak za rad na uspostavljanju održivosti javnog RTV sistema. Ova kriza je za sve poznavaoce medijske slike BiH očekivana. Odgovornost sada svi prebacuju jedni na druge, ali po mom mišljenju dok je javni sistem takav kakav je sada nije moguće naći trajno rješenje. No preduslov za bilo kakav pomak u ovom pogledu jeste, nažalost, kao i u većini drugih sfera, politička volja koja mora postojati. Dok god je parlament osnivač servisa, ta politička volja mora postojati. Trajno rješenje, po mom mišljenju sa kojim se mnogi ne slažu, jeste da se uspostavi javni RTV sistem koji će osnovne političke parametre koje je postavio Dejton održati ali koji će istovremeno uvažiti još bar nekoliko elemenata.

Prvo, ne možete imati nekoliko javnih emitera po principu niko ni za koga ne zna kao što je sad situacija: svako od tri javna emitera brine samo kako da dođe do svog dijela novca. Mora se izmijeniti zakon koji će paralelno izmijeniti unutrašnju strukturu javnog RTV sistema ali uvažiti i još nekoliko stvari: ustavnu i političku koncepciju Bosne i Hercegovine, evropske principe zaštite ljudskih prava i demokratskih prava građana na informaciju, jednakopravnost naroda…

Te stvari se moraju uvažiti jer je BiH vrlio specifična i ima probleme koje druge zemlje nemaju. U BiH imate mogućnost da sve što ne odgovara jednom nacionalnom korpusu parlament obustavi. Dakle moramo imati koncept koji će zadovoljiti preduslov da svi narodi budu jednakopravni, jednako prisutni, da sve regije i sredine budu dobro pokrivene, da tradicija svih naroda bude jednako prisutna, dok istovremeno treba biti prisutno i sve ono što je zajedničko. Ogroman posao je sada da se nađe balans u svemu ovome no u protivnom ćemo i dalje imati opstrukcije kakve danas imamo. Tek kada se nađe taj balans, može se tražiti i najbolji način finansiranja, smatra Udovičić.

Bojana Šutvić

Save

Save

Save

Save

Save