ZDK: Produžen rok važenja rješenja i akata cestovnog prometa

0

Svim rješenjima i aktima koja izdaju nadležni organi cestovnog prometa na osnovu Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH, kao i na osnovu drugih propisa kojima je tim organima data nadležnost za izdavanje rješenja, rok se produžava do trideset dana nakon dana stupanja na snagu prestanka stanja nesreće izazvane koronavirusom COVID-19.

Rješenje o produženju roka važenja navedenih akata donio je federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić, a odnosi se na rješenja o tehničko-eksploatacijskim uvjetima, licenci prijevoznika i licencama za vozila, saglasnosti izdatoj za gradnju nove stanice tehničkog pregleda te odobrenju za rad radionice za tahografe.

 “Privredni subjekti i fizičke osobe, koje posjeduju navedene akte, nastavljaju s obavljanjem djelatnosti na temelju tog akta, a najduže do 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o prestanka proglašenja stanja prirodne nesreće izazvane koronavirusom COVID-19 – navodi se u rješenju.

Dodaje se  da su prijevoznici, fizičke osobe i privredni subjekti dužni podnijeti zahtjev za izdavanje tog rješenja ili licenci za vozilo, uz dostavljanje propisanih dokaza, odmah nakon prestanka stanja nesreće.

Navodi se da će nadležni organi izdavati nova rješenja samo za one privredne subjekte, fizičke osobe ili vozila kojima nije ranije izdato rješenje, u slučaju kad mogu utvrditi da su ispunjeni zakonom propisani uslovi, a uz provođenje propisanih mjera i preporuka lične i kolektivne zaštite zdravlja.

 – Mjerodavni nadzorni i inspekcijski organi, prilikom kontrole, rješenja i akte će smatrati važećim u periodu od dana donošenja odluke kojom je proglašeno stanje nesreće u Federaciji BiH, do 30 dana nakon stupanja na snagu prestanka stanja nesreće – navodi se u rješenju, saopćila je Press služba ZDK

Tekst rješenja može se preuzeti na internet stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.