Završeno uređenje parka At mejdan

0

Završeno je uređenje parka At mejdan i šetališta hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića.

Postojeće šetalište je prošireno i uređeno, izgrađeno je novih 800 kvadrata travnjaka, a u sklopu novog šetališta zasađeno 13 novih stabala.

Zelene površine u At Mejdanu bogatije su za 30 novih sadnica ukrasnog grmlja, ali i nove nasade žive ograde.

Projekt je na inicijativu načelnika Općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića sa 90.000 KM finansiralo Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS.

Radove su izvodili KJKP Rad i KJKP Park.