Zaštititi domaću proizvodnju, uz poštivanje međunarodnih ugovora

0

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izrazio je opredijeljenost da se zaštiti domaća proizvodnja kroz izvoz poljoprivrednih proizvoda na tržište EU, poštujući međunarodne ugovore koje je BiH potpisala.

“Smatram da moramo uložiti dodatne napore i putem diplomatskih aktivnosti sa nadležnim organima u Hrvatskoj dogovoriti nesmetani protok robe produženjem dnevnog radnog vremena i rad subotom fitosanitarnih inspektora na graničnim prelazima Stara Gradiška i Nova Sela, na zadovoljstvo naših poljoprivrednih proizvođača”, istakao je Košarac.

On je informisao Misiju BiH u Briselu o poteškoćama sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači u BiH prilikom plasmana proizvoda na tržište EU, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine.

U dopisu upućenom Misiji BiH pri EU, Košarac je istakao da domaći poljoprivrednici imaju problem u vezi sa izvozom robe koja podliježe fitosanitarnoj inspekciji nadležnih organa u Hrvatskoj, a tiču se radnog vremena fitosanitarnih inspektora na graničnim prelazima Stara Gradiška i Nova Sela, te broja graničnih prelaza sa Hrvatskom na kojima se može vršiti promet bilja, biljnih proizvoda i druge robe koja podliježe nadzoru fitosanitarne inspekcije.

Radno vrijeme fitosanitarnih inspektora na graničnom prelazu Gradiška je od 8.00 do 16.00 časova, a na prelazu Nova Sela od 7.00 do 15.00 časova, u oba slučaja samo radnim danima.

Košarac je podsjetio da se Ministarstvu spoljne trgovine obratilo nekoliko udruženja poljoprivrednih proizvođača sa zahtjevom da se produži dnevno radno vrijeme i omogući rad subotom fitosanitarnim inspektorima na tim graničnim prelazima kako bi svježa roba, sa vrlo visokim sadržajem vode, do krajnjeg kupca mogla stići u što kraćem roku zbog kvarljivosti i slabljenja kvaliteta, a što je onemogućeno aktuelnom dinamikom rada fitosanitarnih inspektora na tim graničnim prelazima.

“Misija BiH pri EU obaviještena je da je u proteklom periodu na sastancima predstavnika svih nadležnih institucija u BiH i udruženja poljoprivrednih proizvođača, koji su izvozno orijentisani, zaključeno da je problem izazvan novom evropskom legislativom koja definiše službene kontrole i zaštitu zdravlja bilja, čime je predviđen fitosanitarni pregled za biljne kulture i robu koju prethodno po ovom osnovu nije pregledala fitosanitarna inspekcija”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva spoljne trgovine ističu da se time povećao broj fitosanitarnih pregleda i stvorile gužve na granici, što je osnovni razlog zbog čega se ukazala potreba za produženjem radnog vremena i rad subotom postojećih graničnih prelaza.

Srna