Zajam od 74,5 miliona eura za podršku razvojnoj politici javnih finansija

0

Savjet ministara BiH u četvrtak je u Sarajevu utvrdio Prijedlog sporazuma o zajmu vrijednom 74,5 miliona eura između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je usmjeren za podršku razvojne politike javnih finansija u BiH. 

Od ovog iznosa Federaciji BiH /FBiH/ biće alocirano 44,7 miliona eura a Republici Srpskoj 29,8 miliona eura za provođenje mjera s ciljem unapređenja transparentnosti javnih finansija i jačanja regulatornog okvira za smanjenje srednjoročnih fiskalnih pritisaka u oblastima penzija, zaposlenosti u javnom sektoru, nesolventnosti i lijekova.

Rok otplate zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Ministarstvo finansija i trezora dostaviće Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u dalju proceduru.

Savjet ministara utvrdio je i Prijedlog sporazuma o finansiranju programa aktivnosti za BiH za 2016. godinu između EU i BiH, ukupne vrijednosti 48.473.308 eura, od čega će EU finansirati 47 miliona, dok će iz budžeta institucija BiH biti obezbijeđeno 1.304.558 eura, a ostali korisnici Instrumenata pretpristupne pomoći /IPA/ obezbijediće 168.750 eura.

Pojedinačni ugovori kojima se sprovodi ovaj sporazum biće zaključeni najkasnije za tri godine, a ugovori se moraju izvršiti najduže do šest godina od datuma zaključivanja ovog sporazuma.

BiH je ranije potpisala okvirni sporazum o aranžmanima za sprovođenje finansijske pomoći EU u okviru “IPA 2” koji je stupio na snagu, čime su se stekli uslovi za operativnu realizaciju ovog programa.

Program aktivnosti za 2016. godinu biće implementiran putem devet projekata iz četiri sektora: Demokratija i upravljanje, Vladavina prava i osnovna prava, Konkurentnost i inovacije te Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike.

Savjet ministara BiH je na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova utvrdio i uputiće Predsjedništvu BiH Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o saradnji sa Vladom Crne Gore u procesu pristupanja EU, koji je potpisan 14. februra u Podgorici.

Dvije zemlje ovim sporazumom uspostavljaju partnerske odnose i intenziviraju saradnju u svim oblastima bitnim za sprovođenje reformi koje ih vode ka punopravnom članstvu u EU.

Srna