Za podršku Vlade RS stiglo 10.177 zahtjeva

0

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske zaključno sa današnjim danom obradilo je 2.343 zahtjeva iz svoje nadležnosti, čime je završen proces obrade zahtjeva za dodjelu sredstava za april iz kategorije privrednih subjekata kojima je bio zabranjen rad ili su potpuno prestali sa radom usljed pandemije virusa korona.

Iz Ministarstva privrede i preduzetništva saopšteno je da su sva resorna ministarstva u Vladi Republike Srpske u okviru svojih nadležnosti pristupila obradi pripadajućih prijava za april, te Poreskoj upravi Republike Srpske sa današnjim danom dostavila ukupno 10.177 prikupljenih i obrađenih zahtjeva prijavljenih privrednih subjekata.

“S obzirom da je riječ o izuzetno obimnom procesu obrade podataka, jedan manji broj privrednih subjekata nije kompletiran, te su bile potrebne dodatne provjere nadležnih ministarstava kako bi se izvršila isplata sredstava”, pojašnjava se u saopštenju.

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske poziva još jednom sva pravna lica i preduzetnike, koji ispunjavaju uslove propisane uredbom, da Poreskoj upravi RS podnesu pisanu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate i uplatu pripadajućih doprinosa za april, kako bi im navedena sredstva bila što prije isplaćena.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske donio je juče Statut Kompenzacionog fonda Srpske kojim se uređuju organizacija, djelatnost, organi i način raspoređivanja i korišćenja sredstava Fonda, izvori finansiranja kao i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Fonda.

“Cilj Fonda je saniranje posljedica i teškoća nastalih usljed širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona u rRepublici Srpskoj, a ostvaruje se pružanjem direktne podrške preduzetnicima i poslovnim subjektima u Republici Srpskoj koji su pretrpjeli ili trpe štetu usljed širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona”, naglašava se u saopštenju.

Srna