Za pet mjeseci 65,7 posto manje turista u BiH

0

U periodu januar – maj 2020. turisti u BiH su ostvarili 183.260 posjeta, što je manje za 65,7 posto, i 445.534 noćenja što je manje za 59,7 posto u odnosu na isti period 2019. godine.

Broj noćenja domaćih turista manji je za 50,8 posto, dok je broj noćenja stranih turista manji za 63,7 posto u odnosu na isti period 2019. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 37,4 posto dok je 62,6 posto učešće stranih turista.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (33,1%), Srbije (19,1%), Slovenije (6,2%), Turske (4,1%), Crne Gore (3,7%), Njemačke (2,9%), Kine (2,4%), Italije i Austrije (sa po 2%), što je ukupno 75,5 posto.

Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 24,5 posto noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Iran sa 13,1 noći, Južnoafrička Republika sa 5,6 noći, Kuvajt sa 4,9 noći te Kipar sa 4,1 noći. Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,6 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.