Za modernizaciju vodnih usluga 75 miliona dolara kredita

0

Vlada FBiH donijela je zaključak kojim podržava inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) osiguraju sredstva za realizaciju projekta “Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini (za područje Federacije BiH)” u iznosu do 75 miliona dolara, a konačna alokacija sredstava između entiteta bit će utvrđena prije ili tijekom pregovora.

Na sjednici u četvrtak u Mostaru prihvaćena je informacija o IBRD-ovom kreditu za realizaciju spomenutog projekta kao osnova za vođenje pregovora, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženi su da u Tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena nakon okončanja s IBRD-om s kojom će biti utvrđeni uvjeti kreditnog zaduženja.

Federalno ministarstvo finansija podnijet će Vladi informaciju o pregovorima i tekst usuglašenog sporazuma o zajmu između BiH i IBRD-a, a zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja daljnje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem, navodi se u saopćenju.