Za modernizaciju HE Čapljina 15 mil eura

0
Vijeće ministara BiH prihvatilo je inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) te Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Elektroprivrede HZ Herceg Bosne d.d. Mostar (EP HZHB) u iznosu 15 miliona eura za rehabilitaciju i modernizaciju Pumpno-akumulacijske hidroelektrane “Čapljina”. 

Cilj je produženje životnog vijeka Pumpno-akumulacijske hidroelektrane “Čapljina”,          odnosno zamjena dotrajale opreme i modernizacija postrojenja starog 40 godina.     

Očekuje se povećanje moguće proizvodnje električne energije te povećanje raspoloživosti hidroelektrane za pružanje pomoćnih usluga elektroenergetskom sistemu (EES) BiH i bloku Srbija/Hrvatska/BiH.

Indirektnu korist od ovog projekta imat će lokalna zajednica, kao i svi korisnici EES-a u Bosni i Hercegovini.

Lokalna zajednica će imati stabilniji prihod u vidu naknada iz proizvedene električne energije zbog manjeg broja zastoja, a svi korisnici EES-a u vidu stabilnijeg i kvalitetnijeg snabdijevanja električnom energijom.