Za deset mjeseci u FBiH naplaćeno preko 6 milijardi KM javnih prihoda

0

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-oktobar 2023. godine uplatili 6.069.805.848 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2022. godine više za 809.262.828 KM, ili za 15,38 %, a u odnosu na januar-oktobar 2019. godine više za 1.708.402.389 KM ili za 39,17 %. 

Uplate javnih prihoda u periodu januar-oktobar 2023. godine u odnosu na januar-oktobar 2022. godine po kantonima prikazani su u tabeli:

Struktura naplate javnih prihoda za period januar-oktobar 2023. godine je sljedeća:

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica iznose 564.120.258 KM,

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit iznose 552.879.240 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava iznosi 77.727.881 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 39.211.539 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 398.793 KM,

-takse i naknade naplaćene su u iznosu 637.825.062 KM,

-novčane kazne naplaćene su u iznosu 49.932.948 KM,

-članarine naplaćene su u iznosu 10.728.854 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 4.715.576 KM. 

U periodu januar-oktobar 2023. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 4.130.390.094 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – oktobar 2023. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 2.313.255.716 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.626.096.436 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 191.037.942 KM.