Za bazene na Bentbaši odobreno 1,5 miliona KM

0

Vlada FBiH podržala je projekat Općine Stari Grad o rekonstrukciji Bazena Bentbaša: Odobreno 1,5 miliona maraka u budžetu

Delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH jednoglasno su usvojili Budžet Federacije BiH za 2023. godinu u iznosu od 6,7 milijardi KM u koji je uvršten i amandman o izdvajanju 1,5 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju bazena na Bentbaši.

Kao izuzetno značajan ne samo za razvoj lokalne zajednice, nego i cijelog Kantona Sarajevo, pa i šire, projekat Bazena Bentbaša dobio je jednoglasnu podršku, navode iz Općine Stari Grad.

“Ovo je još jedan korak naprijed ka ispunjenju našeg cilja da ove godine počnemo izgradnju Bazena Bentbaša. Sada je izvjesno da nismo sami u ovome i da imamo i podršku Vlade FBiH. Očekujem sada da se uključe i drugi nivoi vlasti, prvenstveno Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i ostali i da ubrzamo korake na realizaciji. Idejni projekat novih bazena je završen i sljedećeg mjeseca će biti predstavljen Općinskom vijeću, a na sjednicu će biti pozvani i predstavnici Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo kako bismo ih uključili u sve procese projekta,” poručio je načelnik Ibrahim Hadžibajrić.

Načelnik Hadžibajrić najavio je rješavanje pitanja bazena Bentbaša, te pokrenuo aktivnosti na tome u oktobru, 2022.godine.

Bazeni Bentbaša nisu u funkciji od 2009.godine i trenutno predstavljaju zapušteni i devastirani prostor za koji se ranije nije uspijevalo naći zajedničko rješenje kojim bi se vratili u funkciju. Idejno rješenje novih bazena Bentbaša uključuje otvorene i zatvorene bazene, uređene zelene površine, prostor za ležaljke i odmor i druge sadržaje.