Vlada KS: Podrška jačanju domaćeg farmaceutskog i građevinskog sektora

0

O implementaciji dokumenta “Strateške inicijative za samoodrživost domaće proizvodnje i jačanje ekonomije BiH“, koju su napravili domaći stručnjaci okupljeni na platformi Sarajevo Business Foruma, govorilo se na sastanku premijera Kantona Sarajevo Marija Nenadića, ministara finansija i privrede u Vladi KS Jasmina Halebića i Draška Jeličića sa generalnim direktorom “Bosnia Bank International” (BBI) Amarom Bukvićem i direktorom “Bosnalijeka” Nedimom Uzunovićem.

Kako je pandemija koronavirusa na vidjelo iznijela ranjivost i ovisnost bh privrede o uvozu kao i otežano odvijanje prekogranične saradnje, u fokusu daljeg djelovanja Vlade KS, kako je istaknuto, biće podrška stvaranju ambijenta za lakše poslovanje domaćih proizvođača kao i privlačenje ulagača i investitora, pogotovo u građevinskom sektoru.

Vlada i Skupština KS kroz donošenje regulative iz svoje nadležnosti mogu stvoriti povoljnije uslove za poslovanje ove dvije industrijske grane, ali i ostalih privrednih djelatnosti o kojima će se naknadno govoriti.

Tokom sastanka započeti su razgovori o ovim pitanjima i stvoreni okviri budućim dogovorima u koja će biti uključeni i ostala resorna ministarstva, predstavnici općina te kantonalni zavodi.