Vlada FBiH prihvatila kreditna zaduženja za novih 40 km Koridora 5C

0

Vlada FBiH donijela je na današnjoj sjednici nekoliko odluka kojima prihvata zaduženje Federacije BiH kod međunarodnih finansijskih institucija za finansiranje projekata na Koridoru 5C.

Prihvatanjem odluke po kreditnom sporazumu između Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj i BiH biće osigurana sredstva od oko 36 mil EUR za realizaciju projekta Nemila-Donja Gračanica.

Po ugovoru o finansiranju između Evropske investicijske banke i BiH osiguravaju se sredstva od 100 mil EUR za realizaciju projekta Mostar-Jug, a za projekat Zenica-Sjever sredstva u iznosu od 50 mil EUR.

Po Sporazumu o zajmu između BiH i OPEC Fonda za međunarodni razvoj osigurava se 27,15 mil USD za poddionicu Nemila-Donja Gračanica (Zenica-Sjever-Komponenta A), a za poddionicu Nemila-Donja Gračanica (Zenica-Sjever-Komponenta B) 24,3 mil EUR.

Federacija BiH će sredstva na kreditnom osnovu prenijeti na Autoceste FBiH, koje je krajnji korisnik i dužnik, a na ovaj način je omogućena izgradnja izgraditi novih 40 kilometara autoputa na Koridoru 5C.