Vlada FBiH prihvatila budžet za 2020.

0

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila je i Parlamentu FBiH po skraćenoj proceduri uputila prijedlog budžeta Federacije za 2020. godinu.

Budžet za 2020. godinu iznosi 4.954.392.401 KM. U odnosu na prethodnu godinu, budžet je dvostruko veći, a razlog je integriranje Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje, koji od naredne godine dobiva status budžetskog korisnika.

Između ostalog, budžetom je planirano 50 miliona KM za provedbu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, 20 miliona KM za provedbu Zakona o zaštiti porodica s djecom, 87 miliona maraka za poticaj poljoprivrednicima…

Transferi za raseljene kategorije i izbjeglice povećani su za sedam miliona KM, a transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova planiran je u iznosu od 30 miliona KM.