Vlada FBiH naložila da se pripremi prijedlog načina nastavka gradnje tunela Hranjen

0

Vlada FBiH je usvojila informaciju JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar koja se odnosi na implementaciju projekta izgradnja brze ceste Prača – Goražde, dionica tunel Hranjen, a koju je zatražila zaključkom sa sjednice održane 19.8.2021. godine.

Vlada FBiH danas je naložila Autocestama FBiH, kao implementatoru projekta izgradnje tunela Hranjen, da poduzme sve potrebne aktivnosti s ciljem obračuna ugovorenih, a neizvršenih obaveza izvođača radova prema važećem potpisanom ugovoru za radove od 22.9.2018. godine.

Autocestama je naloženo i da pripreme prijedlog načina nastavka realizacije projekta izgradnja tunela Hranjen, tako da nakon završetka valjanosti trenutnog ugovora za radove može biti nastavljena implementacijom ovog projekta.

Također, Vlada je naložila Autocestama FBiH da detaljno prate rad Ekspertnog vijeća čiji zadatak je utvrđivanje činjeničnog stanja na realizaciji ovog projekta.