VGT će podnijeti zahtjev za brisanje iz registra

0

Nadzorni odbori Grawe osiguranja i VGT osiguranja održali su sjednice 8. februara na kojima su donene odluke o pripajanju VGT-a Graweu, piše BiznisInfo.

Na osnovu ovih odluka, uz ostalu dokumentaciju, podnijet će se prijava Opštinskom sudu u Zenici za brisanje VGT osiguranja iz sudskog registra. Danom brisanja, VGT Visoko će prestati postojati.

Grawe osiguranje ranije je postalo vlasnik VGT osiguranja, a krajem prošle godine saopštena je namjera da se ono pripoji.

To znači da će se izvršiti prenos cjelokupne imovine, prava i obaveza VGT-a na Grawe osiguranje koje postaje njegov pravni slijednik.

vgt osiguranje

Ovo je treća promjena koja se dešava na tržištu osiguranja u posljednje vrijeme.

U petak je na Sarajevskoj berzi obavljena kupovina Merkur osiguranja za 24,5 miliona KM. Kupovina je obavljena u skladu s ranijom najavom austrijske Vienna Insurance Group (VIG) o preuzimanju ovog osiguranja.

Krajem prošle godine je Bosna-Sunce osiguranje kupilo Zovko siguranje za 9 miliona KM, a potom promijenilo ime u Adriatic osiguranje.

(Autor: BiznisInfo)