Veliki pad prometa u bh. trgovinama

0

Ukupan promet trgovine na malo u BiH, posmatran u tekućim cijenama, u avgustu 2020. godine zabilježio je pad od 18,3 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Promet prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) zabilježio je pad od 14,2 posto, dok je promet neprehrambenim proizvodima zabilježio pad od 10,3 posto u odnosu na august 2019. godine.

Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo zabilježio je pad od 15,7 posto u odnosu na august 2019.

Promet prehrambenim proizvodima zabilježio je pad od 16,4 posto dok je promet neprehrambenim proizvodima zabilježio pad od 10,2 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Dati podaci su kalendarski prilagođeni.

Kako se vidi na tabeli, pad je konstantan od marta ove godine. U avgustu je zabilježen najveći pad nakon aprila. 

D. Sinanović