Utvrđen prijedlog zakona predviđen reformskom agendom

0

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas Prijedlog zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi, čije je usvajanje jedna od obaveza iz Reformske agende.

Riječ je o naknadama koje se isplaćuju na teret budžeta FBiH, odnosno kantona, opština, gradova i finansijskih planova vanbudžetskih fondova.

Upućivanjem ovog prijedloga zakona u Parlament, značajno se ostvaruju aktivnosti u oblasti socijalne politike, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Na sjednici, koja je održana u Mostaru, prihvaćena je predložena prioritetna lista za deminiranje u ovoj godini, sačinjena na osnovu Strategije protivminskih akcija BiH od 2009. do 2019. godine, koju je usvojio Savjet ministara BiH.

Prioriteti za deminiranje su predloženi na osnovu opšte procjene, a ukupna površina za čišćenje i tehničko izviđanje u ovoj godini je 53,54 kilometra kvadratna, pri čemu će prioritet biti lokaliteti od humanitarnog i razvojnog karaktera.

Vlada FBiH dala je saglasnost za prodaju nekretnina Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na javnoj aukciji. Riječ je o nekretninama u Lukavcu, Novoj Biloj, Donjem Vakufu, Konjicu i Kaknju.