Usvojen Razvojno-investicioni program institucija BiH

0

Savjet ministara danas je na telefonskoj sjednici usvojio Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija BiH za period 2020-2022. godina, koji sadrži podatke o 277 projekata u ukupnoj vrijednosti 3,946 milijardi KM, od čega se gotovo 3,6 milijardi KM odnosi na ulaganja u kapitalne projekte.

Ukupna vrijednost projekata koji direktno doprinose socio-ekonomskom razvoju iznosi više od 2,8 milijardi KM, navodi se u saopštenju iz Savjeta ministara i dodaje da će ovaj program Ministarstvo finansija i trezora objaviti na svojoj internet stranici.

“Trenutno se sprovode 133 projekta ukupno vrijedna milijardu i 209,07 miliona KM, od kojih se 995,48 miliona KM odnosi na ulaganja u kapitalne projekte, a 213,59 miliona KM na ulaganja u institucionalne projekte. Za realizaciju projekata u implementaciji do 30. juna 2019. godine utrošeno je 537,47 miliona KM”, ističe se u saopštenju.

Smanjenje carinskih stopa

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donio je odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2020. godine.

Cilj donošenja odluke je da se poboljšaju uslovi poslovanja domaće proizvodnje, kao i zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.

“Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste proizvođači iz BiH u vlastitoj proizvodnji, za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda”, navodi se u saopštenju.

U odnosu na ovakvu odluku iz 2019. godine, kojom je obuhvaćeno 57 tarifnih oznaka, u 2020. godini na listi se nalazi 58 tarifnih oznaka.

Savjet ministara na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donio je i odluku o utvrđivanju carinske tarife za 2020. godinu, koja je u potpunosti usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2020. godinu.

Na ovaj način stvaraju se uslovi za uspješnije obavljanje spoljnotrgovinskih poslova između privrednih subjekata u BiH i privrednih subjekata u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma, odnosno državama članicama EU.

“U odnosu na postojeću carinsku tarifu BiH izvršena su odgovarajuća usklađivanja nomenklature BiH, uz tehničke popravke same odluke. Takođe, otvorene su dvije nove eks pozicije radi praćenja izvoza drveta bukve od najnižeg stepena obrade do finalnog proizvoda, čime je prihvaćen prijedlog svih komora u BiH”, navodi se u saopštenju.

Carinsku tarifu usvaja Savjet ministara BiH na godišnjem nivou, a priprema je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i dostavlja na usvajanje do 5. decembra svake godine.