Usvojen program javnih investicija, vrijednost oko 1,95 milijardi KM

0

Vijeće ministara BiH usvojilo je Program javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija 2019. – 2021. kao podršku Vijeću ministara i bh. institucijama za planiranje ulaganja i donošenje kvalitetnijih investicijskih odluka.

Program, koji je izradilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, predstavlja instrument planiranja koji omogućava bolje korištenje budžetskih sredstava i pruža kvalitetniji pristup stranim izvorima finansiranja.
 
Također, Program služi i kao osnova za izradu Kapitalnih rashoda institucija BiH, koji sadrži pregled kapitalnih projekata koji će biti realizirani u narednom planskom periodu.
 
Program za period 2019. – 2021. sadrži podatke o ukupno 268 projekata, vrijednosti oko 1,95 milijardi KM.

Od toga se 1,2 milijarde KM odnosi na 151 projekt u implementaciji, 13,18 miliona KM na 11 odobrenih projekata te 679,06 miliona KM na 106 kandidiranih projekata.
 
Od ukupne vrijednosti svih projekata 1,6 milijardi KM odnosi se na ulaganja u kapitalne projekte, a 345,40 miliona KM na ulaganja u institucionalne projekte.

Fena