Usvojen akcioni plan za reformu javne uprave u BiH

0

Federalna vlada je usvojila Akcioni plan za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde – Zavod za javnu upravu da nastavi aktivnosti s kantonima na harmoniziranju zakonodavstva u oblasti državne službe, kako bi u dogovoru s predstavnicima kantonalnih vlada došli do najboljih zakonskih rješenja.
 
Zadužena je Agencija za državnu službu FBiH da pripremi i Vladi Federacije BiH dostavi na saglasnost Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji kojim će biti uspostavljene organizacione jedinice Agencije u svim kantonima u Federaciji BiH.