Uspješna investiciona politika CBBiH u doba krize

0

Centralna banka Bosne i Hercegovine sa posebnom pažnjom prati sve postojeće rizike koji mogu dovesti do veće inflacije nego što je očekivano, izjavio je viceguverner CBBiH Marko Vidaković, naglasivši da globalna ekonomska situacija, kao i geopolitički rizici i dalje zahtijevaju prilagođavanje investicionih politika.

Vidaković je učestvovao na proljetnom sastanku Central Banking, održanom u Kejptaunu gdje je, govoreći o Bosni i Hercegovini, istakao zavisnost domaće ekonomije od međunarodnog okruženja, posebno naglašavajući značaj razvoja događaja u Evropskoj uniji i eurozoni.

Upozorio je na inflacijske pritiske koji su prošle godine u Bosni i Hercegovini bili iznad višegodišnjeg prosjeka, te na potrebu za dugotrajnim naporima u cilju stabilizacije inflacije, prenio je BHRT.

Prema najnovijim projekcijama CBBiH, procjenjuje se da će ukupna inflacija za prvi kvartal 2024. godine iznositi 2,0, a bazna inflacija 4,4 odsto.

Vidaković je naglasio da je Centralna banka Bosne i Hercegovine u 2023. godini ostvarila najuspješniji finansijski rezultat od osnivanja banke koji je posljedica porasta kamatnih stopa i prinosa vrijednosnih papira u eurima, ali najbitnije, i blagovremenog restrukturiranja portfolija deviznih rezervi koje je preduzeto u 2022. i nastavljeno u narednoj godini.

Istakao je ključne perspektive i izazove s kojima se globalna i domaća ekonomija trenutno suočavaju, primarno u kontekstu monetarne politike.

Vidaković je naveo kako je preduzet niz investicionih odluka na strateškom i taktičkom nivou, te izvršeno restrukturiranje portfolija deviznih rezervi, uključujući i znatno skraćenje prosječnog modifikovanog trajanja ukupnog portfolija deviznih rezervi.

Kako je istakao, CBBiH ostaje dosljedna politici investiranja u skladu sa zakonski definisanim ciljevima i zadacima, što podrazumijeva da se službenim deviznim rezervama upravlja na siguran i profitabilan način.

Viceguverner Vidaković je naglasio da su, zahvaljujući restriktivnoj monetarnoj politici vodećih centralnih banaka, postignuti značajni napreci u smanjenju inflacije, te da se inflacija povlači brže nego što je očekivano, približavajući se nivoima prije pandemije, dok je recesija u velikim svjetskim ekonomijama uglavnom izbjegnuta.

Govoreći o budućim trendovima, Vidaković je naveo kako se očekuje promjena u ciklusu monetarne politike vodećih centralnih banaka, sa naglaskom na postepeno popuštanje politike, uz uvjerenje da je inflacija u velikoj mjeri pobijeđena.