Uslovi za kreditiranje u prvom kvartalu pooštreni

0

Uslovi za kreditiranje stanovništva i preduzeća u BiH u prvom kvartalu i dalje su pooštreni, ali s nešto manjim intenzitetom u odnosu na prošlu godinu, pokazuju rezultati ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za pomenuti kvartal koju je provela Centralna banka BiH.

Objavljeni rezultati pokazuju da kod preduzeća nije bilo razlike u promjenama za dugoročne i kratkoročne kredite, a kao glavne razloge pooštrenih kreditnih uslova banke su navele faktore vezane za percepciju rizika, saopšteno je iz Centralne banke.

Istovremeno, rezultati ukazuju na smanjenje tražnje kredita za preduzeća, što je posebno izraženo kod dugoročnih kredita.

U pogledu tražnje kratkoročnih kredita, nakon blagog povećanja u četvrtom kvartalu prošle godine, u prvom kvartalu ovaj trend je promijenjen i registrovana je manja tražnja.

Kod kredita stanovništvu, primjetno je pooštravanje kreditnih uslova, što se posebno odnosi na kredite za finansiranje nekretnina.

Razlozi su takođe usko vezani s percepcijom povećanog rizika od banaka, dok su s druge strane banke saopštile da ih povećana konkurencija na tržištu prisiljava da ublažavaju kreditne uslove.

U pogledu tražnje kredita od stanovništva, registrovano je vrlo malo smanjenje, što govori da se tražnja u ovom segmentu postepeno normalizije nakon nepovoljnog trenda u 2020. godini te banke nagovještavaju da će tražnja blago rasti u drugom kvartalu ove godine.

Centralna banka pokrenula je nedavno ovo istraživanje čiji je cilj da se prikupe informacije i stekne uvid u kretanje standarda i uslova kreditiranja komercijalnih banaka te sagleda ponuda i potražnja za kreditima u BiH, o čemu se, u skladu s praksama u EU, informiše cjelokupna javnost.

Detaljnija obrazloženja i kompletni rezultati se mogu naći pod Statističkim informacijama na veb stranici Banke.