Upućen zahtjev: Solarni paneli i bez odobrenja

0

Gradonačelnik Živinice Samir Kamenjaković danas je zvanično uputio Inicijativu za dopunu Zakona o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona, kojom se omogućava postavljanje solarnih panela bez potrebnih odobrenja za građenje.

Kamenjaković ovom Inicijativom, koju je uputio predsjedniku Skupštine TK Žarku Vujoviću, želi olakšati, odnosno omogućiti, svim građanima, kako u Gradu Živinice, tako i u cijelom Tuzlanskom kantonu postavljanje solarnih panela na krovove građevina bez obaveze pribavljanja odobrenja za građenje, urbanističke saglasnosti, odnosno lokacijske informacije.

Poseban razlog za ovu zakonsku intervenciju je što zbog poskupljenja energije i povećanja energetske efikasnosti sve veći broj privrednika i građana želi da postavi solarne panele na svoje objekte i proizvodi energiju za vlastite potrebe.

Ovo je naročito značajno i urgentno u situaciji gdje svi energenti poskupljuju, a najavljuju se i nova poskupljenja od naredne godine, pa je sve veći pritisak građana i privrednika u pravcu pojednostavljivanja procedura za postavljanje solarnih panela na krovove objekata.

Dopune ovog Zakona o dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju idu baš u tom pravcu.

Zato je potrebno reagovati odmah i hitno usvojiti predloženu dopunu jer sve veći broj subjekata želi da postavi solarne panele na svoje objekte i počne proizvodnju energije za sopstvene potrebe kako bi snizio troškove energije i na taj način očuvao ekonomski i socijalni status ili konkurentsku poziciju kada su u pitanju poslovni subjekti.

Usvajanjem ovog Zakona odmah bi se omogućilo preduzimanje zahvata postavljanja solarnih panela, odnosno razvoj iskorištavanja obnovljivih izvora energije i sve aktivnijoj ulozi građana i privrednika u razvoju građanske energije, kao osnovnog preduslova za demokratiju u energetici i razvoj održivih sistema snabdijevanja energijom, koji se sve više i kod nas i u svijetu oslanjaju na kupce-proizvođače.

Kako bi Grad Živinice, kao i Tuzlanski kanton, spremno dočekao uključivanje građana, ali i privrednika, u nove demokratske uloge proizvođača energije za vlastite potrebe ili za tržište, neophodno je maksimalno brzo pojednostaviti procedure kojima se omogućava ovakva aktivna uloga.

Postavljanje solarnih panela čija površina ne prelazi površinu krova prema predloženoj dopuni predstavlja jednostavan zahvat na građevini za koji nije potrebno pribavljati odobrenje za građenje, urbanističku saglasnost, odnosno lokacijsku informaciju, ali je potrebno da se prilikom izvođenja ovog zahvata investitor i izvođač pridržavaju svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje, odnosno postavljanje solarnih panela.

Pored navedenog, predloženim dopunama Zakona bi se doprinijelo i izjednačavanju položaja građana i privrednika, kako u Gradu Živinice, tako i u cijelom Tuzlanskom kantonu.