United Media zbog “Sport kluba” kažnjena sa 100 hiljada KM

0

Konkurencijsko vijeće BiH donijelo je rješenje kojim je utvrđeno da je United Media S.a.r.l., Luksemburg, putem svog agenta privrednog subjekta „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo, zloupotrijebio dominantni položaj u smislu člana 10. stav (2) tačka a) Zakona o konkurenciji.

To je učinio na način da je prilikom pregovaranja za zaključivanje ugovora o distribuciji kanala “Sport Klub” u Bosni i Hercegovini nametanjem uslova da 100 posto postojećih korisnika privrednog subjekta Logosoft migrira na platformu privrednog subjekta Mtel, direktno nametnuo trgovačke uslove kojm se ograničava konkurencija.

Takođe je naloženo privrednom subjektu United Media S.a.r.l., da putem svog agenta privrednog subjekta „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo u propisanom roku zaključi Ugovor o distribuciji kanala Sport Klub sa privrednim subjektom Logosoft, prema stvarnom broju korisnika privrednog subjekta Logosoft kod kojih je implementirana tehnička zaštita u skladu sa Opštim uslovima.

„Zbog kršenja Zakona izrečena je novčana kazna privrednom subjektu United Media S.a.r.l. u visini od 100.000 KM“, navodi se u odluci Konkurencijskog vijeća.

Rješenjem je odbijen kao neosnovan zahtjev privrednog subjekta Logosoft podnesen protiv privrednog subjekta United Media S.a.r.l., i privrednog subjekta Sport Klub d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav 2) tačke c) i d) Zakona o konkurenciji.

Rješenje je doneseno na 77. sjednici Konkurencijskog vijeća 22. decembra 2020.  

BiznisInfo podsjeća da je Logosoft u vlasništvu Mtela, a obje kompanije dio su grupacije Telekom Srbija.

United Media i Sport klub, s druge strane, dio su konkurentske grupacije u koju spadaju i Telemach, Nova TV i N1. Ove dvije grupacije žestoko se uskobljavaju na teritoriji Srbije i BiH.

Rat u vezi s pravima prenosa Sport kluba traje godinama. U posljednje vrijeme traje sukob i u vezi s kanalima Arena sport koja pripadaju Telekomu Srbija, a koje se odnedavno ne mogu gledati putem Telemacha.