Ulica Džemala Bijedića sa 2 proširena na 4 trake

0

Načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić objavio je video u kojem se vidi kako izgleda proširena ulica Džemala Bijedića te najavio izgradnju tri kružna toka u ovom dijelu grada.

– Kada smo najavili proširenje ulice Džemala Bijedića sa 2 na 4 saobraćajne trake bilo je dosta pitanja i komentara u smislu da u toj ulici nema dovoljno prostora za takvo proširenje. Istina je da je bilo prilično tijesno za ovakav obim proširenja, ali zahvaljujući vještini projektanata i napornom radu kolega iz Službe za urbanizam i imovinsko-pravne poslove napravljen je prostor za jedan novi bulevar kroz našu općinu. Iako izgleda da radovi traju predugo, ustvari, radovi na samoj rekonstrukciji ceste započeli su tek u aprilu ove godine, a sve do tada trajale su zamjene podzemnih instalacija koje općina nije mogla ubrzati jer su zavisili od vlasnika instalacija (konkretno – zamjena vodovodnih instalacija trajala je 6 mjeseci, itd.) – kazao je Efendić.

On je naveo da je uz projekat proširenja i rekonstrukcije ceste izvršena potpuna zamjena instalacija vodovoda, elektro instalacija, telekomunikacijskih instalacija, novi sistem odvodnje oborinskih voda kojeg ranije nije bilo, nova obostrana rasvjeta saobraćajnice i pješačke staze uz razdjeli zeleni pojas na većem dijelu saobraćajnice.

– Trenutno se izvode radovi na izgradnji kružnog toka kod ulaza u tržni centar Bingo, a u pripremi je i izgradnja kružnog toka kod preduzeća Gras. Pored toga u toku su poslovi vezani za projektovanje i trećeg kružnog toka koji će ulicu Džemala Bijedića povezivati sa Devetom transverzalom, a koja se na ovom videu također može dobro vidjeti – kazao je Efendić.

On je precizirao da na nekoliko mikrolokacija u zoni trotoara još traju sudski postupci u predmetima eksproprijacije zemljišta te će se po njihovom okončanju trotoari izgraditi u projektovanoj širini, s tim da će i prije toga kroz privremenu signalizaciju biti omogućeno bezbijedno kretanje.

– Projekti ulice džemala Bijedića i Devete transverzale na karaju će biti jedna nova cjelina koja će znatno rasteretiti primarni saobraćaj kroz Novi Grad. Također, u toku su pripreme za početak povezivanja devete transverzale i Sarajevske zaobilaznice sa 4 saobraćajne trake od Boljakovog Potoka do Vitkovca, kao i nastavak proširenja ulice Džemala Bijedića od Grasa prema Otoci, te će u konačnici novi primarni koridor biti uspostavljen kroz cijelu dužinu općine u pravcu istok-zapad – kazao je Efendić.

Projekte zajednički realiziraju općina Novi Grad i Direkcija cesta KS (Ministarstvo saobraćaja).