Ukupan dug Republike Srpske 52,94 posto BDP-a

0

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je danas da je ukupan dug Republike Srpske na dan 31. decembar prošle godine iznosio 5.833.450.000 KM, odnosno 52,94 posto bruto domaćeg proizvoda.

“Stanje ukupnog spoljnog duga na dan 31. decembar 2020. godine iznosio je 3.526.390.000 KM, od čega dug Republike Srpske 2.297.560.000 KM, dug jedinica lokalne samouprave 121.420.000 miliona KM i dug javnih preduzeća i Investiciono razvojne banke u iznosu od 1.107.400.000 KM”, rekla je Vidović u Narodnoj skupštini Republike Srpske, obrazlažući Informaciju o dugu sa stanjem na dan 31. decembar 2020. godine.

Ona je navela da je unutrašnji dug na dan 31. decembar 2020. godine iznosio 2.307.060.000 KM.

“Dug Republike Srpske iznosio je 1.723.810.000 KM, dug jedinica lokalne samouprave 370.680.000 KM i dug fondova socijalne sigurnosti 212.580.000 KM”, dodala je Vidović.

Ona je navela da je stanje javnog duga Republike Srpske bilo 4.726.050.000 KM.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Informaciju o dugu sa stanjem na dan 31. decembar 2020. godine.

Srna