Ukupan dug Federacije BiH 6,16 milijardi KM

0

Vlada FBiH se na današnjoj sjednici upoznala sa informacijom o vanjskom i unutarnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12.2020. godine.

Ukupan dug u Federaciji BiH, koji obuhvata sve razine vlasti u FBiH i javna poduzeća, posljednjeg dana 2020. godine je iznosio 6.168,63 miliona KM, od čega se 80,78 posto odnosi na vanjski i 19,22 posto na unutarnji dug.

Sudjelovanjem ukupnog duga u Federaciji BiH u BDP-u sa 27,93 posto Federacija BiH ispunjava Maastrichtski kriterij u pogledu omjera sudjelovanja duga u ostvarenom BDP-u.

Do 31.12.2020. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 9.732,89 miliona KM, od čega je angažirano 7.804,66 miliona KM, dok je 1.928,23 miliona KM na raspolaganju za angažman sukladno dinamici realizacije odobrenih projekata.

Ukupan dug Vlade Federacije BiH je 31.12.2020. godine iznosio 3.182,17 miliona KM (15,71 posto BDP), od čega se na vanjski odnosi 2.321,66 miliona KM, a na unutarnji 860,51 miliona KM.

Vlada FBiH danas se upoznala i sa izvješćem o FBiH dugu za prvi kvartal 2021. godine. Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH na kraju ovog kvartala iznosi 5.994.701.589 KM.

Obje danas prezentirane informacije bit će objavljene na web stranici Federalnog ministarstva financija i dostavljene Parlamentu FBiH radi informiranja.