UIO BiH: Zbog blokade računa umanjena sredstva raspodjele

0

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH danas je prema korisnicima prihoda od indirektnih poreza (država, entiteti i Brčko Distrkt) izvršila raspodjelu u iznosu 24,3 miliona KM.

Iako je ukupan iznos za raspodjelu trebao iznositi 25,4 miliona KM, on je manji jer su dvije banke blokirale određena sredstva.

– Razlog za umanjenju raspodjelu je blokada sredstava sa uplatnih računa javnih prihoda od indirektnih poreza od  Nove banke Banja Luka, u iznosu od 1,1 milion KM – potvrdio je načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju u UIO Ratko Kovačević.

Dodatno blokirana sredstva, a koja ne idu u raspodjelu korisnicima, iznosila su ukupno 478.000 KM, a radi se o sredstvima na kojima su se, kazao je, nalazili depoziti građana BiH, koje su uplaćivali za osiguranje carinskog duga.

Od 478.000 KM, Nova banka Banja Luka je blokirala 226.000 KM (188.000 KM sa depozitnog računa i 38.000 KM sa računa rezervi za povrat PDV-a poreskim obveznicima), a NLB banka iznos od 252.000 KM (sve sa depozitnog računa – novac građana BiH).

Kovačević je istakao i da je UIO u više navrata inicirala kod Upravnog odbora rješavanje problema presude koju je dobila Republika Srpska još 7. maja 2015. godine u iznosu od 15 miliona KM zbog kašnjenja poravnanja za 2009. i 2010.

-I na zadnjoj sjednici Upravnog odbora UIO dostavili smo prijedlog odluke o izvršenju sudske presude na način da se svakog mjeseca izdvoji iznos od tri miliona KM koji pripadaju Federaciji BiH i prebaci u korist RS. Upravni odbor nije usvojio taj prijedlog – naglasio je Kovačević.

U sistemu Jedinstvenog računa uključeno je 12 komercijalnih banka. Kod svake banke postoje tri uplatna računa za javne prihode i jedan račun za povrat PDV-a i ostalih sredstava koje UIO iz zakonskih razloga mora izvršiti kao povrat.

Osim toga, kod tih se banaka nalaze i depozitni računi na koje građani BiH i obveznici uplaćuju depozite kao osiguranje carinskog duga.

Sa 24. majem ove godine UIO je na Jedinstvenom računu ukupno prikupila dvije milijarde i 837 miliona KM, što je za 250 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

 

Fena