Udruženje poslodavaca FBiH: Vladine mjere napredak, ali nedovoljne za očuvanje radnih mjesta

0

Prijedlog  zakona  sa mjerama koje predlaže Vlada FBiH predstavlja napredak u odnosu na ranije, ali su još uvijek nedovoljne za očuvanje radnih mjesta i privrede

U Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine smatraju da mjere za podršku privredi sadržane u Prijedlogu zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica,  predstavljaju izvjestan napredak u odnosu na ranije donesene mjere, ali su još uvijek nedovoljne.  

Mjere nedovoljne

U UPFBiH ove mjere smatraju nedovoljnim pogotovo kada se porede sa najavljenim mjerama Vlade Republike Srpske i donesenim mjerama u zemljama regiona.

Iz UPFBiH pozdravljaju odluku Vlade Kantona Sarajevo  da uplati minimalne plaće za mart svim radnicima u firmama kojima je odlukama kriznih štabova zabranjen rad.

Također, pozivaju vlade drugih kantona i općina, da u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima kroz aktivne ekonomske mjere, pomognu u očuvanju radnih mjesta i privrede.

Privremeni socijalni sporazum

U UPFBiH  i dalje insistiraju na hitnom usvajanju mjera koje je Udruženje predložilo 29.03. ove godine. Ove hitne mjere,  pored ostalog, uključuju hitno potpisivanje Privremenog socijalnog sporazuma sa Vladom FBiH i sindikatom.

Ovim hitnim sporazumom  kojim će se tokom njegovog trajanja zabraniti otpuštanje radnika, uvesti  institut čekanja, regulirati pitanje godišnjih odmora uposlenika, regulirati rad od kuće uposlenika, smanjiti plaće onima za čijim radom privremeno ne postoji potreba, ali ne manje od minimalne plaće te smanjiti plaće u javnom sektoru 20 posto, kao i regulirati obaveza poslodavca da isplati plaće u dogovorenom iznos u i precizno definirati refundiranje dijela plaće od strane države i sl.

Lex specialis

Ukoliko sindikat ne pristane na potpisivanje Privremenog socijalnog sporazuma, u tom slučaju treba donijeti lex specialis kojim se trebaju regulirati ova pitanja.