Ubrzana izgradnja tunela Hranjen, uskoro brže do Goražda

0

U pratnji predstavnika JP “Autoceste FBiH”, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća obišla je radove na izgradnji tunela “Hranjen” s južne strane, u naselju Podhranjen.

Ukupna dužina brze ceste od Kaljana (Hrenovica) do “Pobjede” (Goražde) je 13,7 km, a  sama dužina tunela “Hranjen” na tom dijelu ceste je 5,5 km.

Pozitivne vijesti donose Vam BiznisInfo i Addiko Bank

Radovi teku zadovoljavajućom dinamikom i prema podacima, do sada je  iskopano i podgrađeno 1.741 metara glavne tunelske cijevi, od čega je sa sjeverne strane urađeno 696 m, a sa južne strane 1.045 m.

Kako je istaknuto, urađeni dio  tunela čini 32 posto, tj. skoro trećinu dužine tunela.

Također, do sada je urađeno 1.598 metara servisne tunelske cijevi, sa sjeverne strane 699 m, a s južne 898 m te ukupno pet pješačkih poprečnih veza i dvije poprečne veze za prolaz interventnih vozila, kao i dvije parkirne niše s južne strane.

Radi ubrzanja radova i nadoknade propuštenog učinka, izvođač radova je angažovao 35 iskusnih, iskusnih tunelskih radnika iz Turske, sa rukovodećim kadrom na poslovima iskopa i ugradnje primarne tunelske podgrade, a za rukovodioca cijelog projekta angažovao je tunelskog inžinjera sa velikim iskustvom na sličnim projektima, što značajno poboljšava organizaciju rada na ovom projektu.

Prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće, pozitivne promjene u organizaciji rada izvođača daju vidljive rezultate,  na južnoj/izlaznoj strani, umjesto ranijeg skromnog napredovanja od 2 m, sada je prosječni dnevni napredak u glavnoj tunelskoj cijevi 3,2 m – pri jednako teškim geološkim uslovima.

– Zadovoljni smo kvalitetom izvedenih radova, a ono što me posebno raduje jeste da se intezitet radova na dnevnom nivou poboljšao. Također, raduje me i činjenica da Vlada FBiH od početka prati finansijski realizaciju projekta izgradnje tunela “Hranjen”, sredstva su planirana u budžetu i u 2021. godini, tako da finansiranje ovog veoma značajnog infrastrukturnog projekta ne samo za građane BPK Goražde, već i za cijelu Federaciju, pa i Bosnu i Hercegovinu, neće doći u pitanje – kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

U nastavku posjete, premijerka je obišla i lokalitet na kojem firma Winner Project.d.o.o. vrši geološko istražne radove za izradu glavnog projekta Sjeverne obilaznice oko Goražda (od “Pobjede” do Donje Sopotnice)  čija dužina je predviđena od 4,7 km, a na tom dijelu predviđena je i izgradnja tunela u dužini od  1,3 km.

Izgradnja tunela “Hranjen” najzahtjevniji je dio projekta buduće brze ceste Goražde – Sarajevo, a njegovom realizacijom udaljenost dva grada bit će smanjena sa 96 na 56 km.

J. Polimac