U Tomislavgradu će se graditi još jedan vjetropark

0

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Livanskog kantona je donijela Odluku o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za izgradnju vjetroparka Ljubuša u općini Tomislavgrad ukupne snage 80 MW.

Koncesija se dodjeljuje na način i kroz postupak nadmetanja po pozivu sukladno odredbama Zakona o koncesijama i Uredbe o dodjeli koncesija Vlade.

Sve aktivnosti i radnje definirane Zakonom o koncesijama i podzakonskim aktima provodit će resorno ministarstvo dok će sam postupak dodjele koncesije, provoditi kantonalna komisija za koncesije.

Tomislavgrad je opština u kojoj se gradi ili priprema gradnja najvećeg broja vjetroparkova u BiH.